Καλώδια και εξαρτήματα εικόνας, ήχου, μεταφοράς δεδομένων